Q&A

HVORDAN FUNGERER ARBEIDSPROSESSEN?

 • 1. IDÉWORKSHOP - OPPSTART

  Innholdsplan, Distribusjonsplan og KPI-er settes.

 • 2. PRODUKSJON AV INNHOLD

  Innholdsprodusent lager innholdet etter innholds– og distribusjonsplan.

 • 3. GODKJENNELSE AV INNHOLD

  Innholdet sendes og klargjøres for distribusjon.

 • 4. TRACKING OG ENDRINGER

  UTM-haler og tracking legges på innholdet. Eventuelle endringer på innhold og design legges inn og godkjennes av kunde.

 • 5. KAMPANJESTART OG DISTRIBUSJON

  Innholdet distribueres etter avtale og innganger blir optimalisering underveis.

 • 6. RAPPORTERING

  Som kunde får du tilsendt rapport underveis og en sluttrapport når kampanjen er ferdig.

 • 7. EVALUERING

  Samarbeidet og kampanje evalueres og eventuelle nye målsetninger settes.

LUKK SEKSJON

HVORDAN SER ARTIKKELINNGANGENE UT PÅ DN?

Ved å produsere innholdet gjennom DNX, får du tilgang til våre beste plasseringer på DN.no.

nativ.png
seksjon.png
premium.png

Seksjon

PREMIUM

native

LUKK SEKSJON

HVORDAN SER VIDEOINNGANGENE UT PÅ DN?

LUKK SEKSJON

Gjennom vår løsning med PLAYAD kan vi tilby direkte visning av video på fronten av DN eller inne i artiklene. Denne løsninger passer perfekt til for eksempel explainers.

adplay.png

På fronten

I artikkel

adplay-artikkel.png

HVORDAN JOBBER DNX MED DATA & INNSIKT?

LUKK SEKSJON

Datadrevet optimalisering av innhold basert på våre kunders målsetting ligger i kjernen av det DNX gjør. Vi er opptatt å måle og skape best mulig effekt for deg som kunde.

Digitale målinger av klikk, visninger, konverteringer, lesetid og scrolldybde gir innsikt i hvordan innholdet burde vinkles for å oppnå best engasjement. Her bruker vi sofistikerte verktøy som Adobe Analytics og Adobe Audience Manager som lar oss utvikle målinger tilpasset våre kunder. Blant annet har vi utviklet egne spesialmål for å se på engasjement som gir spesielt gode analyser på hvordan innholdet blir lest. Denne innsikten kan vi blant annet bruke til å A/B-teste innganger eller tilpasse innholdet i artikler.

For å sikre at vi skaper en merkevarebyggende effekt for deg som kunde gjennom innhold, bruker vi «kontroll/eksponert-tester» aktivt i innsiktsarbeidet. Dette innebærer at vi samler to utvalg i forkant av testen; faktiske lesere av innholdet (derav «eksponert») og lesere som ikke har sett innholdet (derav «kontroll»). Bortsett fra denne forskjellen, er kriteriene for leserutvalgene de samme. Etter innsamling av utvalgene spør vi leserne på våre egne DN-flater om hva de syns om gjeldene merkevare. Slik måler vi differanse på svarene fra det eksponerte utvalget og kontrollutvalget. Dette gir oss muligheten til å sikre innsikt om innholdets effekt på merkevarekjennskap, -vurdering og-preferanse.

Som kunde får du tilsendt rapporter etter ønske og en sluttrapport når kampanjen er avsluttet. Her får du som kunde full oversikt over hvordan kampanjen har prestert, hvordan de ulike inngangene har gått og hvor mange som har klikket seg videre inn til deres egen side. Rapporten legges opp etter de KPI-ene som er satt i forkant av kampanjen.

For å kunne måle effekt og hente innsikt benytter vi oss av følgende programmer:

Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Linkpuls, Google Ad Manager, Questback.

DNX_logo_white_transparent.png